Brožura pro věznice a další detenční zařízení - COVID-19

Světová zdravotnická organizace vydala příručku pro věznice: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention,-15-march-2020Najdete v ní návody pro preventivní kroky, i postupy co dělat, když se nemoc ve věznici objeví.  Příručka nese název COVID 19 VE VĚZNICÍCH A DALŠÍCH DETENČNÍCH ZAŘÍZENÍCH. PŘIPRAVENOST, PREVENCE A KONTROLA a kolegové z Programu pro osoby v konfliktu se zákonem, CPPT, o.p.s. ji pro Vás přeložili. COVID-19_ve_veznicich_a_dalsich_detencnich_zarizenich.pdf