AKCE

Vyjádření k reportáži na TV ZAK

V rámci pořadu Plzeň v kostce TV ZAK byla odvysílaná krátká reportáž (https://www.zaktv.cz/archiv/plzen-v-kostce/1926.html, časové rozmezí 1.10-2.28) o naší nově vznikající preventivní a léčebné ambulanci „-21“, která je zřízena pod P-centrem CPPT, o.p.s.

Tímto vyjadřujeme nesouhlas s jejím provedením, respektive s obrazovým podkresem, jež nekoresponduje se službami poskytovanými v ambulanci pro děti, mladé lidi a jejich blízké.

Obrazový materiál odkazuje ke službám snižování rizik (Harm Reduction), které výměnu injekčního materiálu zahrnují. Tyto služby však v ambulanci „-21“ neposkytujeme. Tyto služby naopak poskytuje naše  Kontaktní centrum.

Vzhledem k tomu, že TV ZAK bylo umožněno pořídit adekvátní záběry přímo s pracovníky ambulance a v jejich prostorách, považujeme výsledné provedení reportáže za zcela neprofesionální. Záběry pořízené v ambulanci zřejmě nebyly pro tvůrce reportáže dostatečně atraktivní.

Taková mediální bulvarizace témat spojených se závislostmi, však křiví pohled veřejnosti jak na ambulantní služby tak služby Harm Reduction a vede k podpoře společenských stereotypů a  stigmatizaci adiktologických služeb i jejich příjemců. To v konečném důsledku může odradit od jejich využívání ty, kteří je potřebují. Což je vzhledem k tomu, že na funkční integrovanou protidrogovou politiku vynakládá stát a územně správní celky stovky miliónů korun ročně, výsledek zcela nežádoucí. 

Vystoupení odborníků z CPPT, o.p.s. v Českém rozhlasu Plzeň

Vedoucí P-centra v Plzni, Mgr. Jana Kadlecová, byla 17.08.2017 hostem pořadu Českého rozhlasu Plzeň "Poradíme vám". Odpovídala na otázky posluchačů k tématu závislost na mobilních telefonech a počítačích u mladé generace. Mimo jiné popisovala jak takovou závislost poznat, jak jí předcházet či řešit, pokud již existuje. Více v audiozáznamu:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3906011

Na témata "Děti a drogy" a "Drogy v rodině" odpovídal 25.5.2017 ředitel CPPT, o.p.s. PhDr. Petr Hrouzek, Ph.D. 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3865128

09.10.2014 - 10.10.2014 VIII. AT konference v Plzeňském kraji

9.10.2014 - 10.10.2014 se koná již VIII. AT konference v Plzni s názvem Žádoucí účinky služeb z pohledu klienta, pracovníka a zadavatele. Letos poprvé v hotelu Zámecký statek Býkov u Plzně. Konferenci pořádáme spolu s organizacemi Středisko křesťanské pomoci, Point14 a Ulice - agentura sociální práce. Více informací naleznete na webových stránkách konference www.atkonferenceplzen.cz. Těšíme se na setkání. Tým CPPT, o.p.s.

01.06.2013 - Respektuj18

Projekt Respektuj 18 má upozornit na neustále se zvyšující konzumaci alkoholu nezletilými

Masivní komunikační kampaň města Plzně, společnosti Plzeňský Prazdroj a Centra protidrogové prevence a terapie s názvem Respektuj 18 má od 1. června poutat pozornost široké veřejnosti ke stále se stupňující konzumaci alkoholu nezletilými. Jejím cílem je změnit postoj lidí k této problematice a zároveň podpořit omezení prodeje a podávání alkoholu mladistvým. Projekt startuje v Plzni. Po vyhodnocení by se mohl přesunout i do dalších míst v republice.

Číst dál...

03.10.2012 - Besedy se žáky středních škol na téma AIDS a HIV

Ve spolupráci s Panamo o.s. a Art for Life a jejich projektem DEJ SI BACHA! poskytlo naše P-centrum ve dnech 3.10. a 4.10. své prostory pro besedy se žáky středních škol na téma AIDS/HIV.

Tato beseda navazovala na divadelní představení Po Fredrikovi(Slavné švédské gay monodrama). Besedy se účastnilo celkem 240 studentů. Toto divadlení představení a besedy jsou předzvěstí hlavního programu listopadového festivalu Můj život s...