Ceník služeb Preventivního centra, střediska primární prevence

http://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum/sluzby

Název Cena Poznámka
Program pro třídní učitele* 4.000 Kč adaptační program pro třídu + metodická podpora třídního učitele + seminář pro třídního učitele změřený na vedení třídnických hodin
Program pro podporu bezpečného klimatu* 5.000 Kč 3 vstupy + metodická podpora třídního učitele
+ 2 workshopy
Program všeobecné primární prevence* 4.000 Kč/1 třída/1 školní rok pro 1.a  2. stupeň ZŠ
Seminář na klíč 700 Kč/45 min pro školy využívající ve stejném školním roce preventivní program nebo další vzdělávání
1000 Kč/45 min  
Týmová supervize    od ledna 2025
Individuální supervize    od ledna 2025
Specializační kurz prevence rizikového chování* 35.000 Kč/osoba/celý kurz  

Základní prog. SPP zaměřený na vztahy

5.000 Kč/ třída  
Komplexní prog. SPP zaměř. na vztahy 8.000 Kč/ třída  

Komplexní prog. SPP zaměř. na RCH

8.000 Kč/ třída  
Program k zakončení školního roku 3.500 Kč/ třída  

* Příjemce služby hradí tuto částku jako spolupodíl ceny programu. Zbytek ceny řeší poskytovatel projektovou činností.