Ceník služeb P-centra, střediska primární prevence

http://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum/sluzby

Název Cena Poznámka
Program všeobecné primární prevence* 2.500 Kč/1 třída/1 školní rok pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
zdarma pro 1. stupeň ZŠ
Seminář na klíč 700 Kč/45 min pro školy využívající Programy všeobecné primární prevence a další vzdělávání
1000 Kč/45 min  
Týmová supervize 800 Kč/60 min  
Individuální supervize 600 Kč/60 min  
Specializační kurz prevence rizikového chování* 20.000 Kč/osoba/celý kurz  
Stáž 200 Kč/1 den  (max. 8 hodin)
500 Kč/3-5 dní  
600 Kč/1 měsíc  (min. 6 hodin týdně)
1.500 Kč/3 měsíce  (min. 6 hodin týdně)

* Příjemce služby hradí tuto částku jako spolupodíl ceny programu. Zbytek ceny řeší poskytovatel projektovou činností.