Ceník služeb P-centra, střediska primární prevence

http://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum/sluzby

Název Cena Poznámka
Program pro třídní kolektivy 4.000 Kč adaptační program pro třídu + podpora třídního učitele při realizaci třídnických hodin
Program všeobecné primární prevence* 2.500 Kč/1 třída/1 školní rok pro 1.a  2. stupeň ZŠ
Seminář na klíč 700 Kč/45 min pro školy využívající Programy všeobecné primární prevence a další vzdělávání
1000 Kč/45 min  
Týmová supervize 800 Kč/60 min  
Individuální supervize 600 Kč/60 min  
Specializační kurz prevence rizikového chování* 25.000 Kč/osoba/celý kurz  

* Příjemce služby hradí tuto částku jako spolupodíl ceny programu. Zbytek ceny řeší poskytovatel projektovou činností.