Poskytované služby

individuální poradenství (motivační trénink) – pomoc vytvořit náhled klienta na význam závislosti v jeho životě a na reálné možnosti jejího řešení, prevence destrukce rodinných vztahů (případně pomoc při jejich obnovování), vytváření podpory pro překonání náročné situace, mapování, podpora motivace k životní změně směrem k léčbě a abstinenci, vytváření náhledu na situaci, pomoc ve změně postojů, chování atd.

krizová intervence – podpora v náročné situaci, stabilizace, zklidnění, nalezení konstruktivních kroků v náročné situaci, předcházení destruktivnímu chování a jednání (např. u osob, které se ocitnou ve věznici poprvé);

informační servis - poradenství v oblasti zdravotních a jiných rizik spojených s užíváním drog Informační servis může být poskytnut ústní i písemnou formou.

postpenitenciární péči - práce s klientem po propuštění - pomoc s návratem z vězení a začleněním do společnosti, vede ke zlepšení orientace klientů v nové životní situaci po propuštění z vězení a stabilizace sociální situace klienta tak, aby nedocházelo k zacyklení nežádoucího životního stylu vedoucího zpět do vězení.

telefonické a internetové poradenství - určeno pro osoby před nástupem / po propuštění z vazby / výkonu trestu odnětí svobody a osoby blízké klientů, kteří se nacházejí na vazbě nebo ve výkonu trestu,

zprostředkování léčby závislosti – pomoc při zajištění léčby závislosti, trvalé abstinenci a stabilizaci

poradenství pro osoby blízké uživatelů – pomoc při orientaci v nové situaci, pochopení a přijetí, vysvětlení fenoménu závislosti a jeho významu v životní cestě jejich blízké osoby, vytváření realistických očekávání a možných strategií pro další život.