Bc. Jana Repková, DiS.

vedoucí programu, terénní sociální pracovnice
(profesní životopis)
 

Mgr. Eva Masaříková

poradenský pracovník, sociální pracovník

 (profesní životopis)

 

Bc. Ladislav Krajdl

poradenský pracovník, sociální pracovník
(profesní životopis)

 

Eliška Poláčková

poradenský pracovní, sociální pracovník

 

Ondřej Ostrovský

poradenský pracovník, sociální pracovník

(profesní životopis)