Bc. Jana Repková, DiS.

vedoucí programu, terénní sociální pracovnice
(profesní životopis)
 

Mgr. Eva Masaříková

poradenský pracovník, sociální pracovník

 (profesní životopis)

 

Bc. Ladislav Krajdl

poradenský pracovník, sociální pracovník
(profesní životopis)

 

Aneta Holubová MSc.

poradenský pracovník - psycholog

 (profesní životopis)

 

Bc. Jana Řezáčová, DiS.

case manager projektu „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“

(profesní životopis)

 

Mgr. Nikol Hladová

psycholog - terapeut,

momentálně na MD