Bc. Jana Repková, DiS.

vedoucí programu, terénní sociální pracovnice
(profesní životopis)
 

Mgr. Eva Masaříková

 

Mgr. Ladislav Krajdl

poradenský pracovník, sociální pracovník

 

Aneta Holubová MSc.

poradenský pracovník - psycholog

 

Bc. Jana Řezáčová, DiS.

case manager projektu „Systémové zajištění péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění“

 

Mgr. Nikol Hladová

psycholog - terapeut,

momentálně na MD